RobAssist Sweden AB

   -Allt för din                 -robot

   

Flexpendant
USBfloppy
Svetsrobot
Elektonik
Mechanic with wrenches in pocket at the repair garage
Kablage
P-låda
S2
Verktyg
Motorer
UR Robot


Reino Lindgren

Tel. +46 703 683 638

reino@robassist.se


Sebastian Cirk

Tel. +46 738 391 600

sebastian@robassist.se

Reino har 25 års erfarenhet från service, felsökning, reparation, utbildning , programmering  av ABB robotar (S2-IRC5) etc. Sedan 2012 har han med framgång drivit RL robotservice AB. 


Sebastian har 12 års erfarenhet av service, programmering, drifttagning och utbildning av ABB och UR robotar. Sedan 2019 har han varit aktiv som konsult. 


I början av 2020 bildades RobAssist Sweden AB för att på ännu bredare front kunna tillgodose våra kunders behov dvs. maximera produktion samt minimera driftstörningar.


Vi erbjuder mycket kvalitativ, prisvärd och personlig service.  

Vi har en portabel utbildningscell för både IRC5 och S4.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna